Mesto Rajecké Teplice
                                        
Mesto Rajecké Teplice

TOPlist


Oznamy

- Zbierka použitého oblečenia 23. a 24. 9.2014
- Oznámenie o termíne podávania kandidátnych listín
- Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov.
- O z n á m e n i e o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
- Oznámenie o počte obyvateľov mesta Rajecké Teplice
- Vyšlo nové číslo Spravodaja Rajeckých Teplíc.
- Zmena volebných okrskov – časť Rajeckej cesty v okrsku č.1
- Zbierka na pamätník plk.J.Gabčíka predĺžená do 30.9.2014.
- Postup pri likvidácii drobného stavebného odpadu.
- Na pamätník J. Gabčíka k 16.09.2014 vyzbierané 8 236,11 EUR.

Príspevky na dobrovoľnú zbierku na pamätník plk. i.m. J. Gabčíka:

Dátum                 Suma            Celková suma

16.09.2013           20,00 €                  20,00 €

14.11.2013           10,00 €                  30,00 €

12.12.2013          500,00 €               530,00 €

16.12.2013             5,00 €                535,00 €

20.12.2013           35,76 €                570,76 €

16.01.2014           40,00 €                610,76 €

17.02.2014         100,00 €                710,76 €

26.03.2014      5 000,00 €             5 710,76 €

17.04.2014           27,00 €             5 737,76 €

07.05.2014           20,00 €             5 757,76 €

30.05.2014           20,00 €             5 777,76 €

02.06.2014           50,00 €             5 827,76 €

06.06.2014          140,00 €            5 967,76 €

19.06.2014            10,00 €            5 977,76 €

19.06.2014            50,00 €            6 027,76 €

24.06.2014            15,00 €            6 042,76 €

24.06.2014           200,00 €           6 242,76 €

02.07.2014        1 000,00 €           7 242,76 €

03.07.2014             10,00 €           7 252,76 €

09.07.2014             50,00 €           7 302,76 €

11.08.2014           150,00 €           7 452,76 € 

11.08.2014           100,00 €           7 552,76 €

14.08.2014             70,00 €           7 622,76 €

14.08.2014             11,00 €           7 633,76 €

15.08.2014             20,00 €           7 653,76 €

19.08.2014               5,00 €           7 658,76 €

25.08.2014             25,00 €           7 683,76 €

25.08.2014             10,00 €           7 693,76 €

25.08.2014           122,35 €           7 816,11 €

25.08.2014           300,00 €           8 116,11 €

02.09.2014             10,00 €           8 126,11 €

03.09.2014             40,00 €           8 166,11 €

11.09.2014             50,00 €           8 216,11 €

12.09.2014             20,00 €           8 236,11 €


- Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 2014.

Spravodajstvo