Mesto Rajecké Teplice
                                        
Mesto Rajecké Teplice

TOPlist


Oznamy

- Výzva SEVAK
- Predaj mlieka a mliečnych výrobkov od 5.6.2014 už aj v Poluvsí.
- Vyšlo nové číslo Spravodaja Rajeckých Teplíc.
- Zmena volebných okrskov – časť Rajeckej cesty v okrsku č.1
- Zbierka na pamätník plk.J.Gabčíka predĺžená do 30.9.2014.
- Postup pri likvidácii drobného stavebného odpadu.
- Na pamätník J. Gabčíka k 22.07.2014 vyzbierané 7 302,76 EUR.

Mesto Rajecké Teplice podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č.  45/2013 mestského zastupiteľstva konaného dňa 17.4.2013

vyhlasuje

dobrovoľnú zbierku
na financovanie pamätníka plk. i.m. Jozefa Gabčíka


-    Usporiadateľ zbierky: Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13  Rajecké Teplice, IČO: 00321591
-    Účel zbierky: pamätník plk. i. m. Jozefa Gabčíka
-    Miesto konania zbierky: Mesto Rajecké Teplice, Nám. NP 1/29, 013 13  Rajecké Teplice
-    Čas konania zbierky: od 18.4.2013 do 18.4.2014

Na základe uznesenia č.29/2014 mestského zastupiteľstva bola zbierka predĺžená do 30.9.2014


-    Spôsob konania zbierky: na účet č.  3125097655/0200  vo  VÚB, a.s.

Pre platby zo zahraničia:
IBAN: SK10 0200 0000 0031 2509 7655
SWIFT: SUBASKBX

 Podrobnosti o zbierke a o pamätníku.

Na základe uznesenie č.29/2014 mestského zastupiteľstva bola zbierka predĺžená do 30.9.2014


- Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 2014.

Spravodajstvo